Zechov

Zechov byl založen ve 13. století zemanem Zechem.

Kolem tvrze vznikla ves, která měla podle rožmberského urbáře roku 1379 pět usedlostí. Zechov patřil k Miličínu jako majetek velmože Jana z Rožmberka. Pro dluhy byl zastaven roku 1465 Kunši Vidlákovi ze Slavkova na dobu patnácti let. Později patřil Zechov Michalu Špánovskému, který ho koupil od Voka z Rožmberka. V roce 1788 měl Zechov čtyři usedlosti a čtyřicet čtyři obyvatel.

V současné době má jen několik stálých obyvatel.