Knihovna Smilkov

Nabídka služeb v Obecní knihovně Smilkov

  • Půjčování beletrie a naučné literatury pro dospělé
  • Půjčování beletrie a naučné literatury pro děti a mládež
  • Půjčování periodik
  • Meziknihovní výpůjční služba
  • Rezervace literatury

Knižní fond smilkovské Obecní knihovny je OnLine přístupný na adrese:
https://benesov.tritius.cz/library/smilkov

Ceník poplatků

Registrační poplatek na kalendářní rok  2020

  • 10 Kč – děti do 15 let a studenti
  • 10 Kč – důchodci od 65 let
  • 10 Kč – dospělí

Kontakt:

čtvrtek: 18,00 – 19,00 hodin

telefon: 724 241 004
email: knihovna@smilkov.cz