Zastupitelstvo

Starosta

Dohnalová Hana

Místostarosta

Opičková Petra

Zastupitelé

  • Volšanská Jana 
  • Volek Lukáš
  • Ing. Fulín Pavel
  • Poskočil Zdeněk
  • Bubník Pavel

Finanční výbor:

předseda finančního výboru             
Ing. Fulín Pavel

člen finančního výboru                                 
Bubník Pavel
Ing. Bukovská Zuzana

Kontrolní výbor:

předseda kontrolního výboru
Poskočil Zdeněk

člen kontrolního výboru
Volek Lukáš
Volšanská Jana