Zastupitelstvo

Starosta

Dohnalová Hana

Místostarosta

Marešová Eva

Zastupitelé

  • Ing. Baláčková Marta 
  • Ing. Bukovská Zuzana
  • Ing. Fulín Pavel
  • Poskočil Zdeněk
  • Bubník Pavel

Finanční výbor:

předseda finančního výboru             
Ing. Bukovská Zuzana

člen finančního výboru                                 
Ing. Baláčková Marta
Ing. Fulín Pavel

Kontrolní výbor:

předseda kontrolního výboru
Poskočil Zdeněk

člen kontrolního výboru
Babický Lukáš
Bubník Pavel