Jednotka požární ochrany obce

JSDH Smilkov

Zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje obec, na základě ustanovení § 68 odst. 1 zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Členové JSDH Obce Smilkov:

  • Lukáš Volek – velitel jednotky
  • Zdeněk Poskočil – zástupce velitele jednotky
  • Petra Opičková – velitel družstva
  • Jan Kluz – strojník technik služby
  • David Rokos – strojník
  • Patrik Fulín – hasič
  • Jan Repetný – hasič
  • Pavel Bubník – hasič
  • Jiří Volek – hasič

Kategorie jednotky JPOV.

Informace a kontakt

Počet členů: 71

Kontakt na spolek:
SDHsmilkov@gmail.com

Facebook:
www.fb.com/SDHSmilkov

Spolek a jeho aktivita v obci

Fotoalbum

Kronika SDH Smilkov