Líštěnec

Líštěnec patřil historicky ke Koutům.

Původ jména je ve staročeském slově líští, což znamená lískový háj. Od sedmnáctého století připadl k panství Smilkov. Osada leží při silnici vedoucí ze Smilkova do Votic. Na potoce stojí bývalý panský mlýn.

Osadu tvoří deset rodinných domů.