Nová pracovní pozice terénního pracovníka

Hledá se zájemce o novou pracovní pozici terénního pracovníka Klubu Sibiř. Jedná se o kontaktní práci s dětmi a mladistvými, kteří nemají smysluplně využitý volný čas a který vyjíždí do všech obcí dle potřebnosti. Tato pozice a její činnost vychází i z předchozího komunitního plánování na Voticku je stále velmi žádoucí a potřebná. 
Obec Smilkov > Info > Nová pracovní pozice terénního pracovníka

Aktualizace:

Autor: Marešová Eva