DČOV – Otázky a odpovědi

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí k systému DČOV pro obce

 1. Jaká je životnost DČOV (Domovní Čistírny Odpadních Vod)? Jaké jsou životnosti jednotlivých dílů?

Jako u každého jiného zařízení se životnost jednotlivých částí DČOV liší.   

 • Hlavní část DČOV, tedy vlastní plastová nádrž, včetně stropu a víka musí pro získání označení CE splňovat minimální životnost 25 let při osazení v nejnepříznivějších podmínkách. Ve většině případů bude tedy životnost ještě delší a to běžně 30, 35 i více let. Nejstarší plastové DČOV obdobné konstrukce se vyráběly už před rokem 1989 a jsou stále v zemi. 
  • Jako další se DČOV skládá z vnitřní technologie, což jsou většinou plastové trubky a hadičky, které časem tvrdnou a křehnou, zde lze počítat se životností cca 20 let, přičemž po konci životnosti lze veškerou technologii rychle a jednoduše vyměnit.
  • Z vnitřní technologie pak mají kratší životnost provzdušňovací plastové folie, skrz které se dodává do vody vzduch formou jemných bublin. Zde je životnost deklarovaná výrobcem 10 let. Opět je lze jednoduše vyměnit.
  • Další komponenty, které v DČOV pracují mechanicky je elektromagnetické membránové dmychadlo a vzduchové elektroventily. U dmychadla i ventilů se uvažuje životnost 8 let, i když běžně v praxi pracují i 15 let.
  • U dmychadla je třeba počítat s pravidelným servisem ve formě výměny cívek 1 x za 4 roky a membrán 1 x za 2 roky. 
 • Jaký je potřebný pravidelný servis?
  • V ČOV se doporučuje cca 1 x za 1 – 2 měsíce zkontrolovat množství kalu, což spočívá v odběru vzorku z provzdušňované aktivační nádrže ČOV do sklenice, ponechání odsazení 30 min a kontrola odsazeného množství.
  • Následně, pokud je zjištěno namnožení vyššího množství kalu, tak odčerpání popř. vyvezení kalu. Odčerpání ponorným kalovým čerpadlem na kompost trvá obvykle cca 30 min, a pokud je ČOV vybavena kalojemem, tedy odděleným prostorem pro akumulaci a zahušťování kalu, tak je dle zatížení ČOV třeba kal odčerpat cca 1 x za 4 až 12 měsíců. Při plném zatížení 5 osob na DČOV pro 5 EO obvykle po 4 – 6 měsících, při 3 -4 osobách na DČOV pro 5 EO obvykle po 6 – 8 měsících a při 1 – 2 osobách na DČOV pro 5 EO obvykle po 8 – 12 měsících. Zde bych chtěl upozornit pozor na podvodné výrobce DČOV, kteří nemají kalojem, tedy prostor úplně oddělený od průtoku odpadních vod skrz ČOV a tedy nedokáží zahustit přebytečný kal a přitom tvrdí, že je kal třeba vyvážet jen 1 za rok. Realita je pak taková, že je třeba ČOV odkalovat každé 1,5 až 2 měsíce, jinak dochází k únikům kalů do odtoku.
  • Další pravidelný servis je 1 x za rok čištění filtru vzduchového dmychadla.
  • Po 2 letech se pak pravidelně mění membrány ve dmychadle.
  • Další pravidelný servis není nutný a mnoho majitelů DČOV si ji mnoho let zvládne servisovat samo, i když lze doporučit, aby ČOV ideálně alespoň 1 x ročně zkontroloval zkušený servisní technik.  
 • Jaká je spotřeba elektrické energie?

V DČOV pro 5 osob je instalováno membránové dmychadlo o příkonu 80 W. Jeho chod je automaticky regulován podle zatížení ČOV, podle množství přitékajících odpadních vod na DČOV.  

 • Při plném zatížení 5 osob na DČOV pro 5 EO pracuje dmychadlo obvykle nepřetržitě, do sníženého výkonu se přepíná pouze při odjezdu z domu např. na dovolenou, popř. na chalupu, tedy cca 10 % času, pak je spotřeba elektrické energie 80 W x 24h x 90% = 1,73 kWh, což při ceně 5 Kč za 1 kWh představuje 1,73 x 5 = 8,65 Kč za den, resp. 3.157,- ročně.
 • Při zatížení 3 – 4 osobami na DČOV pro 5 EO pracuje dmychadlo střídavě na plný výkon a střídavě ve sníženém výkonu cca 30 % času, pak je spotřeba elektrické energie 80 W x 24h x 70% = 1,34 kWh, což při ceně 5 Kč za 1 kWh představuje 1,34 x 5 = 6,72 Kč za den, resp. 2.453,- ročně.
 • Při zatížení 1 – 2 osobami na DČOV pro 5 EO pracuje dmychadlo trvale ve sníženém výkonu, tedy na cca 50 %, pak je spotřeba elektrické energie 80 W x 24h x 50% = 0,96 kWh, což při ceně 5 Kč za 1 kWh představuje 0,96 x 5 = 4,8 Kč za den, resp. 1.752,- ročně.

4) Jaký typ DČOV, které dodáváte, doporučujete?

Naše firma dodává dva základní typy DČOV a to Topas S a Topas R. Dále mohou být oba typy DČOV vybaveny ještě automaticky praným pískovým filtrem, dezinfekční UV lampou, popř.

ještě dávkovacím čerpadlem na chemické odstranění fosforu a řídícím PLC vybaveným komunikačním GSM modulem.

Základní rozdíl mezi Topas S a Topas R je v tom, že Topas R neobsahuje samostatnou akumulační a vyrovnávací komoru (přestože i tato DČOV má akumulační a vyrovnávací prostor v rámci aktivace) a proto také u této DČOV může být přítok zaústěn nejníže 0,7 m pod terénem (0,9 m u prohloubené verze), zatímco u Topas S může být přítok zaústěn až 1,3 m pod terénem (1,5 m u prohloubené verze). Samostatná vyrovnávací a akumulační nádrž s sebou nese další výhody jako lepší vyrovnání se s nárazovými přítoky, lepší zpracování různých chemikálií a dezinfekčních prostředků, delší zachování čistící funkce při přerušení přítoku splašků, např. na chatách a chalupách a další.

Cenový rozdíl mezi variantou R a S není velký a navíc cena DČOV představuje obvykle jen okolo cca 30 – 40 % z celkových investičních nákladů. 

Dále vzhledem k požadavkům na účinnosti obsaženým ve výzvě č. 7/2021 SFŽP, a dále vzhledem k technickým požadavkům na DČOV, tedy že:  

„Nedílnou součástí každé DČOV musí být:

 • Akumulace přitékajících odpadních vod, a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce odpadních vod na níž je DČOV projektována.
 • Oddělený prostor pro akumulaci kalu.
 • Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu DČOV (dále jen „monitorovací zařízení“), pro hlášení a evidenci poruch minimálně v rozsahu: výpadek a obnovení dodávky elektrické energie; základní elektrická funkčnost DČOV (chod dmychadla, případně čerpadla) a funkce aerace….
 • Automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékající odpadní vody (bez zásahu uživatele)  

doporučujeme pro účely výzvy instalovat DČOV typu S.  

Kromě toho doporučujeme celý systém doplnit o nádrž na vyčištěnou vodu s ponorným čerpadlem a tím dát občanům možnost využít vyčištěnou vodu na zálivku. Proto dále doporučujeme volit variantu s pískovým filtrem, která zajistí vyšší kvalitu vyčištěné vody.

UV lampa, ani srážení fosforu není nutné, pokud to není požadavek vodoprávního úřadu.

DČOV typu S má pro realizaci DČOV v celé obci ještě jednu velkou praktickou výhodu a tou je právě variabilní hloubka přítoku v rozmezí od 0,5 m do 1,3 m (resp. 1,5 m) pod terénem. Nikdy není reálné zjistit před zahájením vlastní realizace skutečné hloubky přítoků u jednotlivých nemovitostí, přičemž u jiných typů DČOV je třeba vyrobit hloubku DČOV, popř. jejích nástavců přesně na míru, což realizace prodlužuje a komplikuje. U DČOV Topas S lze vyrobit DČOV dopředu a hloubku přítoku vyříznout na místě v průběhu montáže dle potřeby, což značně celou montáž zjednodušuje a zrychluje.  

5)      Jak dlouho trvá oživení bakterií v DČOV

 • Pokud uhynou bakterie úplně a pomineme příčinu proč uhynuly (bez elektřiny, dezinfekce apod.) – tak k obnově dojde obvykle do jednoho týdne. Do deseti dnů začíná DČOV opět čistit.
 • Pokud šlo jen o poruchu a bakterie v DČOV jen částečně odumřely (např. z důvodu výpadku el. proudu do cca 24 hodin až 48 hodin), tak oživení a čištění proběhne cca do 3 dnů.
Obec Smilkov > DČOV > DČOV – Otázky a odpovědi

Aktualizace:

Autor: Marešová Eva