Veřejné zasedání obecního zastupitelstva [7.9.2020]

Značka: Obec | Zveřejněno od: 31.08.2020 | Zveřejněno do: 07.09.2020 | Typ: Pozvánka | Původce: Eva Marešová

Obsah vyvěšení

které se koná v pondělí 7. 9. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnost budovy OÚ Smilkov Program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Schválení ověřovatelů zápisu 4) Určení zapisovatele 5) Rozpočtové opatření č. 4/2020 6) Kontrola předchozích usnesení 7) Zadávací podmínky nadlimitní zakázky na odpady 8) Prodloužení nájmu nebytového prostoru 9) Schválení smluv na prodej obecních pozemků 10) Schválení záměru na prodej pozemku par.č. 778/4 v k.ú. Kouty 11) Schválení dohody o zajištění veřejného pohřebiště 12) JSDH Smilkov 13) Zprávy z kontrolních výborů 14) Znak obce 15) Obecné informace 16) Diskuze 17) Ukončení programu Vyvěšeno dne 31. 8. 2020 Čermochová Dagmar, starostka obce Smilkov

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Eva Marešová

Zveřejněno od: 31.08.2020

Zveřejněno do: 07.09.2020

Obec Smilkov > > Veřejné zasedání obecního zastupitelstva [7.9.2020]

Aktualizace:

Autor: Volek Lukáš