Pozvánka na veřejné zasedáním 16.4.2020

Značka: Obec | Zveřejněno od: 06.04.2020 | Zveřejněno do: 16.04.2020 | Typ: Pozvánka | Původce: Dagmar Čermochová

Obsah vyvěšení

Obecní úřad Smilkov oznamuje občanům: které se koná ve čtvrtek 16. 4. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti budovy OÚ Smilkov V případě platnosti krizového opatření se vyloučí účast veřejnosti a bude pořízen audiozáznam, který bude umístěn na webu úřední desky obce Smilkov. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu zasedání 3. Schválení ověřovatelů zápisu 4. Určení zapisovatele 5. Schválení zadávacích podmínek nadlimitní zakázky: „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Voticko“ 6. Schválení nájemních smluv na pronájem pozemků 7. Ukončení zasedání Vyvěšeno dne 6. 4. 2020

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Dagmar Čermochová

Zveřejněno od: 06.04.2020

Zveřejněno do: 16.04.2020

Obec Smilkov > > Pozvánka na veřejné zasedáním 16.4.2020

Aktualizace:

Autor: Volek Lukáš