Návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky na adrese portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place.

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, faxem, či elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře (pokud jsou zapotřebí) vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci obecního úřadu.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce v obci i na Internetu. Vyhlášky v plném znění naleznete na těchto www stránkách ve složce Vyhlášky a nařízení“.