Komunální poplatky: připomenutí pro ty, kdo nemají uhrazené poplatky (voda, odpady, pes, nájem)

Komunální poplatky je možné hradit od 1.3.2024 v hotovosti na obecním úřadě nebo můžete platbu poslat na účet obce 320110399/0800. Výši poplatků poskytneme na telefonním čísle 739303698 a na e-mailové adrese: podatelna@smilkov.cz.

Obec Smilkov > Info > Komunální poplatky: připomenutí pro ty, kdo nemají uhrazené poplatky (voda, odpady, pes, nájem)

Aktualizace:

Autor: Marešová Eva