Aktuální návrh znaku a vlajky obce Smilkov

Význam symbolů znaku a vlajky:

  • Leknínový trojlist (z erbu pánů z Říčan zároveň zastupují zdejší květenu, sady, listnaté stromy apod);
  • Tři obilné klasy (zemědělská oblast);
  • Krokev, jejíž tvar připomíná střechy (tj. domov a zázemí) i jednotu všech částí obce, svým tvarem též okolní kopcovitou krajinu, ale i ostří radlice (zemědělství) a barvou sníh (čistotu);
  • Zelená barva horního pole štítu odkazuje na okolní lesy, pole a louky;
  • Modrá barva dolního pole připomíná místní vodoteče;
  • Mlýnské kolo pak znázorňuje několik zdejších mlýnů;

Návrh vlajky a znaku bude projednáván na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Obec Smilkov > Nezařazené > Aktuální návrh znaku a vlajky obce Smilkov

Aktualizace:

Autor: Marešová Eva