V Komunitním centru v klášteře bude od října poskytovat poradenské služby organizace Magdalena, obecně prospěšná společnost. Služba bude určena pro všechny, kteří u sebe nebo svých blízkých pozorují rysy závislostního chování – nadměrné užívání alkoholu, hazardní hraní (i online), či užívání nelegálních návykových látek. Více v příloze.

Pro koho bude služba určena:

Obec Smilkov > Info > Pozvánka > V Komunitním centru v klášteře bude od října poskytovat poradenské služby organizace Magdalena, obecně prospěšná společnost. Služba bude určena pro všechny, kteří u sebe nebo svých blízkých pozorují rysy závislostního chování – nadměrné užívání alkoholu, hazardní hraní (i online), či užívání nelegálních návykových látek. Více v příloze.

Aktualizace:

Autor: Marešová Eva