Svoz nebezpečného odpadu [9.11.2020]

Společnost COMPAG Votice s.r.o. zajišťuje mobilní sběr nebezpečných odpadů z obcí.

V pondělí dne 9.11.2020 bude proveden svoz nebezpečných odpadů z obce Smilkov. Odpady je možno odevzdat na těchto místech.

MÍSTO SBĚRU:    

Smilkov – u bytovek
Kouty – u popelnic
Oldřichovec – u popelnic                                       

Mezi nebezpečné odpady patří zejména:

 • motorové, převodové a hydraulické oleje, nemrznoucí kapalina (fridex, apod.), brzdová kapalina, sorbenty, olejové filtry, čistící tkaniny, apod.
 • akumulátory a galvanické články
 • barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a rozpouštědla, odmašťovací přípravky, chemikálie, fotochemikálie, léky, pesticidy
 • zářivky a výbojky, lednice, mrazáky, radia, televize, počítače, obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů apod.

Upozornění! 

V rámci tohoto svozu nebude odvážen níže uvedený odpad:

 • Eternity
 • Stavební materiál a suť
 • Lednice a mrazáky bez motoru a kompresoru
 • Rozebraný elektroodpad
 • Železo
 • Nábytek
 • Matrace
 • Bioodpad
 • Pneumatiky

V případě přistavení kontejneru, nádoby obsahující zbytky např. barev, ředidel, olejů a jiných chemických látek umístěte, prosím, do označené nádoby, aby nedošlo k úniku během manipulace.

Obec Smilkov > Důležité > Info > Pozor > Svoz nebezpečného odpadu [9.11.2020]

Aktualizace:

Autor: Lukáš Volek