Nový znak obce Smilkov

Dobrý den, dovolte mi Vám dát možnost se vyjádřit k budoucímu znaku –  symbolu obce.

Znak a vlajku (prapor) obec pořizuje „pouze jednou“ ve své historii a jedná se o přelomový dějinný moment, jehož aktéři vstupují do dějin obce (kroniky). Jde o symbol, který je  dnes nezbytný nejen pro vnější (vizuální) reprezentaci každé obce, ale např. i protokolární účely (např. při návštěvě prezidenta republiky – dekorování praporu obce pamětní stuhou atd.). Zároveň se v souvislosti s udělením vlajky dekretem předsedy Poslanecké sněmovny se symbol též zanáší do oficiálního (elektronického – popisného i obrazového) Registru komunálních symbolů (Rekosu) Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vy získáváte hodnotný dokument (archiválii srovnatelnou s někdejším panovnickým privilegiem).

Na dalších stránkách vidíte možnou podobu znaku i vlajky ve třech různých barevných variantách.

Komunální heraldika  využívá (mimo jiné) symboliku historických pečetí a erbů bývalé vrchnosti apod. Jako středověká vědní disciplína, totiž pracuje vždy jen s dvourozměrnou (čelní) kresbou (bez prostorové perspektivy) a výrazně zjednodušuje! Zásadně ale nepoužívá realistické obrazy staveb (kostelů a kaplí), přírodních dominant (skal), lidí apod.! Platí pravidlo symbolické stylizace (tj. nezobrazování konkrétního přírodního útvaru či předmětu, jako je možno např. u loga). Podobně má i limitovaný počet tinktur a přesný způsob jejich kontrastní kombinování (používá se totiž jen dvou kovů – zlata/žluté a stříbra/bílé, kladených na červenou, modrou, zelenou nebo černou barvou, případně naopak) čili nemá být proto např. zelená figura v modrém poli – tj. barva na barvě.


VÝKLAD zvolené/navržené SYMBOLIKY je následující:

  • Dělený štít (na dvě barevná pole) vychází z (jednoduchého) erbu kosmo děleného štítu místních vladyků ze Smilkova z počátku 15. století (neznámých tinktur), viz:
  • Šest stříbrných čili bílých leknínových listů symbolizuje šest částí dnešní obce (vsí) a figury pochází z rodových erbů pánů z Telmberka (stavitelů smilkovského zámku) a Kunhuty z Říčan, manželky Jana z Talmberka, která získala (a ke Smilkovu připojila) tvrz v Koutech. Upozorňuji, že šlechtické korunované přilby s tzv. klenoty křídel s figurami ze štítu a látkovými přikrývadly se v nových obecních znacích nepoužívají/neudělují! Tvar leknínových listů musí být heraldicky stylizovaný, ne realistický!

z Talmberka (erb dvou stříbrných leknínových listů na stoncích v červeném štítě)

z Říčan (erb stříbrného leknínového trojlistu v červeném štítě)

  • Možné kombinace heraldických tinktur vyjadřují tyto skutečnosti: Bilo-červeno-modrou trikolóru a vlajku ČR. Zelenou barvu venkova (přírody i zemědělství). Modrou barvu vody i dobrého povětří atd. apod.

VLAJKA bez problémů opakuje takto výrazný a figurálně jednoduchý znak ve dvou vodorovných pruzích příslušných barev o stranovém poměru šířky k délce 2:3, závazně daném státní vlajkou ČR.

Vidíte, že symboly mohou být velmi výrazné/hezké a obsahově/symbolicky originální i bohaté (PROPOJENÉ) – MÉNĚ JE ale VŽDY VÍCE (především pro schvalovací SNĚMOVNÍ PODVÝBOR, který má vždy poslední schvalovací slovo a může žádat změnu či zjednodušení atd.)!
Dagmar Čermochová
Starostka obce Smilkov

Obec Smilkov > Důležité > Info > Obec > Pozor > Nový znak obce Smilkov

Aktualizace:

Autor: Lukáš Volek