Spolek myslivci

Historie

Příprava …

Informace a kontakt

Počet členů: XX

Spolek a jeho aktivita v obci

Ohlašování zvěře

Za spolek myslivci Smilkov

V případě nalezení poraněné zvěře.

Kontakt:
Jaroslav Mareš
+420 605 300 187

Kontakt 2:
Jan Volevecky
+420 605 967 480

Smilkov 46
257 89  Smilkov
Středočeský kraj