Zdroj: http://www.smilkov.cz/index.php?a=624  •  Vydáno: 6.6.2018 13:38  •  Autor: SecRoot

Územní plán Smilkov

OÚ Smilkov vydává veřejnou vyhláškou Změnu č.1. ÚP Smilkov a úplné znění Územního plánu Smilkov po této změně. Viz Úřední deska a sekce "Územní plán Smilkov"