< návrat zpět

Líštěnec

     Líštěnec patřil historicky ke Koutům. Původ jména je ve staročeském slově líští, což znamená lískový háj.Od sedmnáctého století připadl k panství Smilkov. Osada leží při silnici vedoucí ze Smilkova do Votic. Na potoce stojí bývalý panský mlýn. Osadu tvoří deset rodinných domů.

Viruální prohlídka Smilkova a ok