Kategorie: OÚ Info, pozvánky

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva [11. 5. 2020]

Obecní úřad Smilkov oznamuje občanům: Veřejné zasedání obecního zastupitelstva které se koná v pondělí 11. 5. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti budovy OÚ Smilkov Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu zasedání 3. Schválení ověřovatelů zápisu 4. Určení zapisovatele 5. Schválení rozpočtového opatření č.2/2020 6. Schválení nájemních smluv na pronájem a prodej obecních pozemků 7. Žádosti o prodej a pronájem obecních pozemků 8. Věcné břemeno 9. Schválení navýšení odvodu příjmu za odběr vody na fond oprav vodovodu 10. Zadávací podmínky nadlimitní zakázky na odpady 11. Diskuze 12. Ukončení programu Vyvěšeno dne 4. 5. 2020 Čermochová Dagmar, starostka obce Smilkov

print Formát pro tisk

Viruální prohlídka Smilkova a ok