Kategorie: Myslivci "Žďár"

45. ročník soutěže Zlatá srnčí trofej

Byla ve Vlašimi 30.května 2015. Ve fotogalerii jsou snímky z této akce a též z letošní rybářské soutěže.

     Votice/Vlašim - Letošní okresní kolo soutěže se konalo 30. května ve Vlašimi. Organizace byla jako vždy pečlivě připravena. Počasí nám také přálo. Celá soutěž se uskutečnila v areálu zámku a přilehlém parku.
Jako vždy museli soutěžící určovat paroží, lebky, pokryvy zvěře nebo nástroje a zařízení používané myslivci. Následovala terénní poznávací stezka. Zde určovali stromy, keře, rostliny a pobytové stopy zvěře. Poslední součástí soutěže byl teoretický písemný test se stovkou otázek.
      Z kroužku Mladý ochránce přírody a myslivosti při ZŠ Votice soutěžilo 22 dětí. V kategorii starších žáků obsadil první místo Patrik Fulín, druhé místo Šárka Machyniaková a třetí místo Anna Pavličová. Patrik o prázdninách reprezentoval okres Benešov a soutěžil v národním kole o Zlatou srnčí trofej.
Poděkování patří i všem ostatním žákům, protože obsadili hezká místa i přesto, že začali kroužek navštěvovat později. Děkuji všem rodičům, kteří se postarali o dopravu dětí. Většina z nich zůstala na soutěži celý den a vyčkala na vyhlášení výsledků. Děkuji jim také za to, že své děti podporují v této činnosti. Zvláštní poděkování patří panu Machyniakovi z Arnoštovic, který všem dětem z kroužku zakoupil sladké pohoštění.
      Z obce Smilkov navštěvují kroužek a jezdí na soutěže tito žáci: Patrik Fulín, Jaroslav Mareš, Jan Trýbl, Eliška Trýblová. Z obce Heřmaničky pak Šárka Machyniaková a Veronika Hrubá. V národním kole soutěže Zlatá srnčí trofej někteří z těchto žáků soutěžili. Celkový počet účastníků v celostátním kole byl za druhý stupeň 64 dětí. Pořadí dětí z obce Smilkov a Heřmaničky: Patrik Fulín (13.), Jan Trýbl (46.), Šárka Machyniaková (22.), Veronika Hrubá (38.).
      Všem dětem i rodičům bych chtěla moc poděkovat. Děkuji také OÚ Smilkov za peněžitý dar 1.000 Kč na exkurzi na Šumavu pro děti z kroužku.
                                                                   Jindřiška Rosolová, vedoucí kroužku

print Formát pro tisk

Viruální prohlídka Smilkova a ok