Kategorie: Starší informace OÚ

Změna ve vedení Obecního úřadu

Ve vedení obce dolšo ke změně ve funkci starosty a místostarosty

      Na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne 29.8. 2011 starostka paní Zuzana Bukovská oznámila přítomným, že se z pracovních a osobních důvodů k 30. 9. 2011 vzdává funkce starostky obce Smilkov.

     Zastupitelé se shodli, že situace bude vyřešena na tomto zasedání a že jsou schopni okamžitě zvolit nové vedení obce. Dosavadní starostka navrhla veřejnou volbu nového starosty obce.

 

Starostkou obce Smilkov byla od 1. října 2011 zvolena paní Hana Dohnalová. 

Ve vedení obce Smilkov budou dva místostarostové, kteří si rozdělí pracovní povinnosti i odměnu určenou pro jednoho místostarostu.

 

Zastupitelstvo obce Smilkov schválilo do funkce místostarosty obce pana Pavla Bubníka.

Zastupitelstvo obce Smilkov schválilo do funkce místostarosty obce paní Zuzanu Bukovskou.

Více informací v příštím vydání "Hlásku"

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Počasí