Rekonstrukce D1

Ředitelství silnic a dálnic obnovuje v pátek 12. června práce na opravě dálnice D1 v km 2,4 – 11,2 ve směru z Prahy. V rámci opravy dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Rekonstrukcí projdou také obě odpočívky v Újezdu u Průhonic. 

V pátek 12. června bude po ukončení odpolední dopravní špičky zahájena instalace dopravních omezení. Během neděle 14. června bude následně převeden provoz a místem se bude projíždět v režimu 2+3 jízdní pruhy. Vlastní práce budou zahájeny v pondělí 15. června. 

Práce byly rozděleny do několika navazujících etap, aby byla v maximální možné míře zachována plynulost provozu. S postupem stavebních prací se tedy bude dopravní opatření v místě měnit. Doprava bude vedena převážně v režimu 2+2+1 jízdní pruh (tzn. 3 pruhy v jednom směru, 2 pruhy v druhém). 

V rámci zachování bezpečnosti řidičů, našich pracovníků i pracovníků zhotovitele prosíme všechny, kteří budou místem projíždět, o vzájemnou ohleduplnost a dodržování stanovených rychlostí. K tomuto účelu bude také instalováno úsekové měření rychlosti. 

Dopravní omezení na dálničních exitech:

 • EXIT 8 na Dobřejovice a Čestlice bude uzavřen ve směru na Brno v termínu 15. 6. – 3. 7.
 • EXIT 6 na Průhonice – sjezd a nájezd na dálnici D1 nebude možný v termínu 4. 7. – 19. 7.
 • v srpnu bude na dva týdny uzavřen nájezd na dálnici D1 ze silnice II/101 od Říčan a Jesenice ve směru na Brno a doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách
 • na konci srpna zasáhnou práce EXIT 2 Šeberov a Opatov ve směru do Prahy, práce však budou prováděny po jízdních pruzích a tak již významně do plynulosti provozu nezasáhnou

Přehled prací v roce 2020:

 • oprava vozovky v km 5,3 – 9,4 včetně větví exitu 6 vpravo 
 • oprava vozovky v km 9,4 – 9,7 v rozsahu odbočovacích pruhů 
 • oprava vozovky v km 11,2 – 12,0
 • oprava odpočívky Újezd u Průhonic vlevo
 • oprava vozovek všech přejezdů středního dělícího pásu v km 2,8 – 9,5
 • výměna stožárů veřejného osvětlení a kab. rozvodů ve středním dělícím pásu v km 1,8 – 2,8 
 • výměna kabelových rozvodů a stožárů veřejného osvětlení 
 • doplnění svodidel v krajnici levého jízdního pásu v km 0,5 – 0,7 a podél připojovacích a odbočovacích pruhů exitu 2 vlevo
Obec Smilkov > Info > Rekonstrukce D1

Aktualizace:

Autor: Lukáš Volek