Informační zpravodaj PID č. 12/2020

Výtažek:

Západní část Voticka

Pro cesty mezi Benešovem, Bystřicí, Vrchotovými Janovicemi, Olbramovicemi a Voticemi bude možné využít linku 552. Linka z Votic pokračuje dále přes Neustupov do Mladé Vožice (viz níže). Interval ve špičkách pracovních dnů je 60–120 minut, během víkendů a svátků jsou na lince 3 páry spojů.

Na lince 552 bude zřízena garantovaná návaznost na vlaky rychlíkové linky R17 v železniční stanici Olbramovice. Z obou směrů přijíždí linka 552 ve 30. minutu, přičemž příjezd rychlíků od Benešova je ve 21. minutu a od Tábora ve 38. minutu. Po celý den je takto zajištěn návoz z Votic na rychlíky do Benešova a odvoz od rychlíků z Benešova do Votic. Analogicky je tomu u oblasti Vrchotových Janovic – celodenně je z Vrchotových Janovic zajištěn návoz na rychlíky ve směru Benešov a odvoz od rychlíků od Benešova do Vrchotových Janovic.

Linka 566 tvoří posilu k lince 552 v úseku Votice – Olbramovice – Vrchotovy Janovice a dále pokračuje přes Mrvice, Šebáňovice, Sledovice, Minartice a Bezmíř do Vojkova. Na lince je vedena i doplňková větev do Maršovic za zrušenou linku 200077 (E77).

Spojení Votic se Sedlcí-Prčicí zajistí páteřní linka 557 přes Jestřebice a Arnoštovice do Heřmaniček a dále do Sedlce-Prčice. Vybrané spoje obslouží i místní části Divišovice, Chotětice a Mrákotice. Mezi Sedlcí-Prčicí a Voticemi je ve špičkách pracovních dnů navržen interval 60 minut doplněný párem spojů v dopoledních a večerních hodinách. O víkendech a svátcích jsou navrženy 3 páry spojů mezi Voticemi a Sedlcí-Prčicí přičemž část spojů je mezi Heřmaničkami a Voticemi vedena přes Smilkov jako linka 556. V souvislosti s integrací budou provedeny dílčí časové úpravy spojů tak, aby byla zachována přestupní vazba v Sedlci-Prčici mezi spoji linek do Sedlčan a linkou 557.

Linkou 556 je zajištěno spojení částí Křenovičky, Dědkov a Velké Heřmanice s Heřmaničkami a z Heřmaniček přes Smilkov do Votic. Mezi Heřmaničkami a Voticemi je plánováno 13 spojů. Zůstává zachováno přímé spojení Sedlce-Prčice se Sedlčany přes Heřmaničky, v úseku Sedlec-Prčice – Heřmaničky budou spoje značeny jako linka 557, v úseku Heřmaničky – Křenovičky jako linka 556 a dále pokračují mimo systém PID jako linka 300067.

Na linkách 556 a 557 jsou zřízeny garantované návaznosti na osobní vlaky linky S90 v Heřmaničkách. Dopoledne zajišťují linky 556 a 557 návoz od Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice, primárně na vlak ve směru Benešov (nepravidelně i Tábor) a odpoledne se soustředí na odvoz od vlaků (primárně od Benešova) do Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice.

Obec Smilkov > Nezařazené > Informační zpravodaj PID č. 12/2020

Aktualizace:

Autor: Lukáš Volek